On line κράτηση εισιτηρίουΤιμολογιακή πολιτική ηφαιστείου

Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο ¨ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.¨ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 124154738000, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 23/09/2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Μεσαριά Θήρας (επί του επαρχιακού δρόμου Φηρών-Πύργου, κάτω από το Ι.Κ.Α. Θήρας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
  2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
  3. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για την νέα χρήση έτους 2020.
  4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θήρα, 01/09/2020

   ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

           ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΝΕΑ ΤΙΜOΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΜΕΝΗΣ (Ηφαίστειο Θήρας)

Θήρα, Δευτέρα 24/02/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ) ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΜΕΝΗΣ (Ηφαίστειο Θήρας).

Με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνουμε το κοινό σχετικά με τη μεταβολή του αντιτίμου εισόδου (τιμή εισιτηρίου) για το Γεωλογικό Πάρκο της Νέας Καμένης (Ηφαίστειο Θήρας).

Για τη διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε στο τέλος της ανακοίνωσης την αναλυτική απόφαση του Δ.Σ. της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. σχετικά με την Νέα τιμολογιακή πολιτική. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2286023021.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

pdfΑκύρωση της υπ΄αριθμ. 313.02.2020 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα Νέα Τιμολογιακή Πολιτική της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. και επαναφορά του παλαιού τιμολογιακού καθεστώτος

pdfΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ

pdfΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ Voucher PRICE

pdfΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ

pdfΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ_ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ_ΓΕΩΘΗΡΑ_Μ.Α.pdf91.9 KB20/08/2020, 15:16

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.

ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΗΣ ΚΑΛΔΕΡΑΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.

Θήρα, 21/10/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Ο Δήμος Θήρας και η ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου Σαντορίνης (Ι.Μ.Π.Η.Σ.) πραγματοποίησαν για τέταρτη συνεχή χρονιά ένα ενημερωτικό διήμερο για το Ηφαίστειο της Σαντορίνης.

Το διήμερο περιελάμβανε ενημερωτική εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 19 Οκτωβρίου στο Μπελλώνειο καθώς και εκπαιδευτική εκδρομή στην Νέα Καμένη & περιήγηση με σκάφος στα πρανή της καλδέρας την Κυριακή 20 Οκτωβρίου για τους κατοίκους της Θήρας.

Κύριοι ομιλητές της εκδήλωσης στο Μπελλώνειο ήταν ο κ. Γιώργος Βουγιουκαλάκης (Δρ. Ηφαιστειολογίας), με θέμα ¨Ηφαιστειακά πετρώματα και κρασιά: Η περίπτωση της Σαντορίνης¨ και ο κ. Χρήστος Πικριδάς (Καθηγητής Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης, μέλος Επιστ. Συμβουλίου ΙΜΠΗΣ), με θέμα ¨Μελετώντας το πεδίο ταχυτήτων στον Ελλαδικό χώρο με τη χρήση δικτύων μόνιμων σταθμών GNSS και το νέο GNSS δίκτυο παρακολούθησης της Σαντορίνης¨

Σε ό,τι αφορά την εκδρομή της Κυριακής, αυτή αποτέλεσε μια εξαιρετική εμπειρία για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό κατά την ξενάγησή τους από το επιστημονικό προσωπικό του Ι.Μ.Π.Η.Σ., ενώ οι ιδανικές καιρικές συνθήκες ενίσχυσαν περαιτέρω την καλή διάθεση όλων.

Ο Δήμος Θήρας και η ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία του διημέρου αυτού και εξασφάλισαν την μετακίνηση και διαμονή των δημοσιογράφων:

-          Τους επιστήμονες του Ι.Μ.Π.Η.Σ., Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, Σπύρο Παυλίδη και Γιώργο Βουγιουκαλάκη.

-          Την Ένωση Λεμβούχων για τη δωρεάν διάθεση δύο σκαφών για την εκδρομή στο Ηφαίστειο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.                        

                                                                         

                                                                                  ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ