On line κράτηση εισιτηρίουΤιμολογιακή πολιτική ηφαιστείου

Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2016

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ                                                                                                   Θήρα, 18/03/2016
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ                                                                                          Τεχν. Περιγραφή: -17-
ΑΚΙΝΗΤΩΝ με διακρ. τίτλο ¨ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.¨                                                                                           ΑΔΑΜ:16REQ004031617  
Καρτεράδος (Τ.Θ. 399) – Θήρα, Τ.Κ. 84700
Τηλ.: 22860-23021, Fax: 22860-23031

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της εργασίας «Καθαρισμός του χώρου γραφείων της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. στην περιοχή της Μεσαριάς Θήρας για το έτος 2016»προϋπολογισμού Δύο Χιλιάδων Είκοσι Πέντε Ευρώ (2.025,00 €), χωρίς τον Φ.Π.Α..

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Κ. ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

 

Θήρα, 11/03/2016, Τεχνική Περιγραφή Υπ' Αριθμ. 14/2016, ΑΔΑΜ: 16REQ003991938

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. ανακοινώνει ότι η εταιρεία πρόκειται να προβεί στη συντήρηση - αναβάθμιση των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής και των ιστών οδοφωτισμού της παραλίας Δημοτικής Κοινότητας Εμπορείου (Περίσσα – Περίβολος – Άγιος Γεώργιος) Νήσου Θήρας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 14/2016 Τεχνική Περιγραφή και το επισυναπτόμενο σε αυτή Σχέδιο (ΗΦ-1), Ενδεικτικού Προϋπολογισμού Έξι Χιλιάδων Εξακοσίων Σαράντα Δύο Ευρώ (6.642,00 €), χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η Δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε του οικονομικού έτους 2016 στον Κ.Α. Εξόδων ΣΤ.14 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ». Η Παροχή της Υπηρεσίας θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 (Φ.Ε.Κ. 185/Β΄/1993) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ»

 

Θήρα, 26/02/2016, Τεχνική Περιγραφή Υπ' Αριθμ. 7/2016, ΑΔΑΜ: 16REQ003900262

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ», η ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια τριών (3) πίλλαρ ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7/2016 Τεχνική Περιγραφή και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν Σχέδια (ΗΦ-3, Λ-8) καθώς και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 «Υποδομή οδοφωτισμού», Ενδεικτικού Προϋπολογισμού Επτά Χιλιάδων Οκτακοσίων Ευρώ (7.800,00 €), χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η Δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε του οικονομικού έτους 2016 στον Κ.Α. Εξόδων Α 9 με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ». Η Προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 (Φ.Ε.Κ. 185/Β΄/1993) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς.

Περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΕΔΩ)

Θήρα, 18/01/2016, Αρ. Πρωτ. -20-, ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΩΜ9ΟΟΕΚ6-Τ1Ψ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με διακρ. Τίτλο «ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.»

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ»,

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο ¨ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.¨  και αριθμό μητρώου 70420/81/Β/10/10,  σε τακτική Γενική Συνέλευση την 24/09/2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στη Μεσαριά Θήρας (επί του επαρχιακού δρόμου Φηρών-Πύργου, κάτω από το Ι.Κ.Α. Θήρας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

Περισσότερα...