On line κράτηση εισιτηρίουΤιμολογιακή πολιτική ηφαιστείου

Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ»

 

Θήρα, 26/02/2016, Τεχνική Περιγραφή Υπ' Αριθμ. 7/2016, ΑΔΑΜ: 16REQ003900262

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ», η ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια τριών (3) πίλλαρ ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7/2016 Τεχνική Περιγραφή και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν Σχέδια (ΗΦ-3, Λ-8) καθώς και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 «Υποδομή οδοφωτισμού», Ενδεικτικού Προϋπολογισμού Επτά Χιλιάδων Οκτακοσίων Ευρώ (7.800,00 €), χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η Δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε του οικονομικού έτους 2016 στον Κ.Α. Εξόδων Α 9 με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ». Η Προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 (Φ.Ε.Κ. 185/Β΄/1993) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς.

Περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΕΔΩ)

Θήρα, 18/01/2016, Αρ. Πρωτ. -20-, ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΩΜ9ΟΟΕΚ6-Τ1Ψ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με διακρ. Τίτλο «ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.»

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ»,

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο ¨ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.¨  και αριθμό μητρώου 70420/81/Β/10/10,  σε τακτική Γενική Συνέλευση την 24/09/2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στη Μεσαριά Θήρας (επί του επαρχιακού δρόμου Φηρών-Πύργου, κάτω από το Ι.Κ.Α. Θήρας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΙΣΣΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύστημα Αυτόνομης Πρόσβασης για ΑΜΕΑ στην παραλία της Περίσσας στη Σαντορίνη

Μια ολοκληρωμένη υποδομή για τη φιλοξενία των συνανθρώπων μας με αναπηρία εγκατέστησε η Γεωθήρα Μ.Α.Ε. (εταιρεία του Δήμου Θήρας) στην παραλία της Περίσσας στη Σαντορίνη. Ο πρωτοποριακός εξοπλισμός δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία ήδυσκολία στην κίνηση να εισέρχονται χωρίς καμιά βοήθεια στη θάλασσα.

Το SEATRAC δημιουργήθηκε στο Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών και  αναπτύχθηκε από την εταιρεία ΤΟΒΕΑ για να λειτουργεί ως βοηθητικός εξοπλισμός που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με κινητικά προβλήματα για την διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη θάλασσα. Η κύρια ιδέα πίσω από τη δημιουργία του ήταν να δώσει στα άτομα με αναπηρία την ευκαιρία να απολαύσουν μια απλή δραστηριότητα, όπως το κολύμπι, χωρίς καμία άλλη βοήθεια.

Το SEATRAC αποτελείται από ράγες σταθερής τροχιάς, μέσα στις οποίες ένα ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα μπορεί να κινηθεί μέσα και έξω από το νερό, χρησιμοποιώντας ένα απλό τηλεχειριστήριο (το τηλεχειριστήριο το προμηθεύεται ο ενδιαφερόμενος στο τηλέφωνο 2286081327). Παράλληλα, δίπλα στο μηχανισμό αυτό τοποθετήθηκε ειδικός διάδρομος (ράμπα) για να κινούνται τα αμαξίδια. Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό είναι έτοιμο να παράσχει οποιαδήποτε σχετική βοήθεια εφόσον αυτό απαιτηθεί.

«Με τη βοήθεια αυτού του μηχανισμού, οι συνάνθρωποί μας με κινητικά προβλήματα θα μπορούν να μπαίνουν στη θάλασσα χωρίς καμιά βοήθεια και χωρίς να φθείρουν τον εξοπλισμό τους.  Όλοι πια οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Σαντορίνης θα μπορούν να απολαμβάνουν τα καλοκαιρινά τους μπάνια χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς», δήλωσε η πρόεδρος της Γεωθήρας Μ.Α.Ε., κα Κατερίνα Καραμολέγκου. «Στόχος μας είναι οι παραλίες της Σαντορίνης να είναι ανοιχτές και προσβάσιμες σε όλους και πρόθεση μας να τοποθετηθούν ανάλογοι εξοπλισμοί και σε άλλες παραλίες του νησιού την επόμενη σαιζόν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση του SEATRAC στις παραλίες της Σαντορίνης αποτέλεσε πραγματική πρόκληση για την εταιρεία ΤΟΒΕΑ (εταιρεία Τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Πατρών) εξαιτίας της βραχώδους δομής των ακτών του νησιού μας.

Ο μηχανισμός του SEATRAC αποτελεί μη μόνιμη εγκατάσταση και δεν απαιτήθηκε καμία παρέμβαση/αλλοίωση στις ακτές που τοποθετήθηκε. Μετά το τέλος του καλοκαιριού μπορεί να απεγκατασταθεί, επαναφέροντας την ακτή στην αρχική της κατάσταση. Είναι επίσης ενεργειακά αυτόνομη εγκατάσταση, καθώς για τις ενεργειακές της ανάγκες χρησιμοποιείται φωτοβολταϊκό πάνελ (http://tobea.gr/?q=node/62).

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ν. ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ν. ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

 

Στα πλαίσια της από το Π.Δ. 23/2000 (Φ.Ε.Κ. 18Α΄/2000) υποχρέωσης, η ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. έχει τοποθετήσει από 01-06-2015 Ναυαγοσώστες στις λουτρικές εγκαταστάσεις Καμαρίου, Περίσσας και Περιβόλου καθώς και στην παραλία Αγίου Γεωργίου Εμπορείου Θήρας.

Σας ενημερώνουμε ότι το ωράριο παρουσίας των ναυαγοσωστών στα παρατηρητήρια είναι από Δευτέρα έως και Κυριακή, κατά τις ώρες από τις 10:30 το πρωί έως τις 17:30 το απόγευμα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις των ναυαγοσωστικών παρατηρητηρίων, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο αρχείο που επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας Ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

pdfΚοινοποίηση Στοιχείων Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Έτους 2015.pdf130.52 KB