On line κράτηση εισιτηρίουΤιμολογιακή πολιτική ηφαιστείου

Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο ¨ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.¨ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 124154738000, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10/09/2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Μεσαριά Θήρας (επί του επαρχιακού δρόμου Φηρών-Πύργου, κάτω από το Ι.Κ.Α. Θήρας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
  2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
  3. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για την νέα χρήση έτους 2018.
  4. Καθορισμός αποζημίωσης Μελών Δ.Σ.
  5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θήρα, 30/06/2018

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΙΚΑΤ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΜΑΝΕΤΑ

pdfΠρόσκληση σε Γενική Συνέλευση 2018.pdf95.29 KB