ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ (ΦΟΡΕΙΟ) ΑΝΑΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΘΗΡΑΣ

Στο πλαίσιο της αναβάθμισής των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε στο Ηφαιστειακό Πάρκο
Νέας Καμένης Θήρας και με γνώμονα την ασφάλεια των επισκεπτών και των συνεργατών της, η ΓΕΩΘΗΡΑ
Μ.Α.Ε. προέβη στην προμήθεια δύο (2) ηλεκτροκίνητων καρεκλών (φορεία) ανάβασης κατάβασης
σκαλοπατιών με ερπύστριες. Το γεωλογικό ανάγλυφο και τα υπάρχοντα σκαλιά του μονοπατιού του
Ηφαιστειακού Γεωλογικού Πάρκου Νέας Καμένης καθιστούν αρκετά δύσκολη τη μεταφορά ασθενών
περιστατικών τα οποία χρίζουν μεταφοράς με φορείο από οποιοδήποτε σημείο του Πάρκου προς τις προβλήτες
της Νέας Καμένης ώστε να μεταφερθούν στη Σαντορίνη. Η εξασφάλιση ασφαλούς τρόπου μεταφοράς των
περιστατικών στο Ηφαιστειακό Πάρκο της Νέας Καμένης αποτέλεσε ένα σημαντικό πρόβλημα προς επίλυση για
τη διοίκηση της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. Κατόπιν ελέγχου του διαθέσιμου διασωστικού εξοπλισμού στην αγορά και σε
συνεννόηση με το ΕΚΑΒ Θήρας επιλέχθηκε ο πλέον ενδεδειγμένος εξοπλισμός που θα μπορούσε να φέρει εις
πέρας τη μεταφορά περιστατικών πάνω στο νησί της Νέας Καμένης.

Η ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. αποτελεί Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Θήρας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της
με το Δήμαρχο Θήρας με στόχο την κοινωνική της προσφορά προς τους κατοίκους και επισκέπτες της Σαντορίνης
και κατόπιν αιτήματος του ΕΚΑΒ Θήρας, το Δ.Σ. της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. αποφάσισε την δωρεάν παραχώρηση
χρήσης του ενός από τα δύο ηλεκτροκίνητα φορεία που προμηθεύτηκε στο ΕΚΑΒ Θήρας σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 19/2022 Απόφαση του Δ.Σ. της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.. Η προσθήκη αυτού του εξοπλισμού στο ΕΚΑΒ Θήρας
θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στην αντιμετώπιση περιστατικών σε δύσβατα σημεία, όπως είναι η περιοχή
της καλδέρας αλλά και αρκετά σημεία με σκάλες σε όλα τα χωριά του νησιού λύνοντας ένα διαχρονικό πρόβλημα
των διασωστών του ΕΚΑΒ Θήρας.

Την παράδοση στο ΕΚΑΒ Θήρας πραγματοποίησαν σήμερα από κοινού ο Δήμαρχος Θήρας κ. Αντώνιος
Σιγάλας και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. κ. Ιωάννης Αργυρός στα γραφεία της ΓΕΩΘΗΡΑ
Μ.Α.Ε.

 

Σχετικά Άρθρα