Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό ΣυμβούλιοΘέση
ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΙΓΑΛΑ ΚΑΛΙΟΠΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΟΣ
ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΛΙΓΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΖΑΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΣΙΓΑΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΕΛΟΣ