ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συγκροτήθηκε την 30/01/2024 σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.
Στις εκλογές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγει παμψηφεί πρόεδρος ο κ. Κανελλάκης Κωνσταντίνος και αντιπρόεδρος ο κ. Θεοχάρης Σαρρής.
Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Γεωθήρα αποτελούνται από τους:
-κα. Γεωργία Νομικού
-κα. Φλώρα – Λήδα Καραμολέγκου
-κα. Παναγιώτα Γουλοπούλου
-κ. Ανδρέα Ζώρζο
-κ. Εμμανουήλ Καφιέρη
– κ. Ελευθέριο Αναπλιώτη
-κ. Αντώνη Χάλαρη
Επακολούθησε συζήτησε των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε , καθώς και τρόποι αναβάθμισης των παρεχόμενων εκ μέρους της υπηρεσιών.

Σχετικά Άρθρα