Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτή η νομική ειδοποίηση ισχύει για όλο το περιεχόμενο αυτής της μηχανής κράτησης. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης («Όροι Χρήσης»). Χρησιμοποιώντας τη μηχανή κράτησης δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, μην χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μηχανή κράτησης. Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε τμήμα της μηχανής κράτησης, θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί πλήρως την εν λόγω νομική ανακοίνωση. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη μηχανή κράτησης εάν δεν αποδεχτείτε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους χρήσης. Αυτή η μηχανή κράτησης παρέχεται από το # και σας επιτρέπει να την χρησιμοποιήσετε για να κάνετε αγορά ή την κράτηση εισιτηρίου/εισιτηρίων για την είσοδο επισκέπτη/επισκεπτών στο ηφαιστειακό πάρκο νήσου Νέας Καμένης Θήρας (Σαντορίνης). Αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης εάν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μέρος αυτής της μηχανής κράτησης. Οι Όροι Χρήσης είναι μια συμφωνία μεταξύ του www.geothira.gr και εσάς. Το www.geothira.gr μπορεί να αναθεωρήσει τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας αυτή την ανάρτηση. Θα πρέπει να ελέγχετε κατά περιόδους την μηχανή κρατήσεων για να εξετάσετε την τότε ισχύουσα νομική ειδοποίηση, επειδή είναι δεσμευτική για εσάς. Ορισμένες διατάξεις αυτής της νομικής ανακοίνωσης μπορούν να αντικατασταθούν από ρητά καθορισμένες νομικές ειδοποιήσεις ή όρους που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες της μηχανής κράτησης.

2. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η χρήση της ιστοσελίδας www.geothira.gr και των υπηρεσιών που προσφέρονται ακολουθούν τους παρακάτω Όρους Χρήσης. Με την αγορά ή την κράτηση εισιτηρίου/εισιτηρίων για την είσοδο επισκέπτη/επισκεπτών στο ηφαιστειακό πάρκο νήσου Νέας Καμένης Θήρας (Σαντορίνης) που προσφέρεται από την ιστοσελίδα # ο χρήστης αποδέχεται αυτόματα τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Για την πραγματοποίηση της συναλλαγής, με έναν από τους τρόπους που περιγράφονται στην ενότητα «5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΡΤΕΣ» του παρόντος, ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να αναγνώσει και κατόπιν να αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Στην παρούσα ιστοσελίδα της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με διακριτικό τίτλο ¨ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.¨ (www.geothira.gr) δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης Διαδικτυακής (Online) Συναλλαγής με αντικείμενο την αγορά ή κράτηση εισιτηρίου/εισιτηρίων για την είσοδο επισκέπτη/επισκεπτών στο ηφαιστειακό πάρκο νήσου Νέας Καμένης Θήρας (Σαντορίνης). Η αγορά ή η κράτηση μπορεί να γίνει είτε για ένα μεμονωμένο άτομο ή για μια ομάδα (γκρουπ) ατόμων και αφορά στη δυνατότητα εισόδου του/τους σε συγκεκριμένη ημερομηνία, στον επισκέψιμο χώρο του ηφαιστείου ο οποίος βρίσκεται στη νήσο Νέα Καμένη. Το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιούνται οι συναλλαγές είναι το ΕΥΡΩ (€).

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Δυνατότητα πληρωμής μέσω Πιστωτικής, Χρεωστικής και Προπληρωμένης Κάρτας των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners.
Δυνατότητα πληρωμής με χρήση του Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού Masterpass.
bank logos

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Μη Δυνατή Ακύρωση Συναλλαγής. Μετά την ολοκλήρωσή της, η Συναλλαγή είναι αδύνατο να ακυρωθεί.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Μη Δυνατή Επιστροφή Χρημάτων. Μετά την ολοκλήρωσή της Συναλλαγής, η επιστροφή, είτε μέρους ή του συνολικού ποσού, των χρημάτων είναι αδύνατη.

8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Με τη χρήση αυτής της μηχανής κρατήσεων επιβεβαιώνετε ότι έχετε επαρκή νόμιμη ηλικία για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μηχανή κράτησης και να δημιουργήσετε δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις για οποιαδήποτε ευθύνη ενδέχεται να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της μηχανής κράτησης. Κατά τη χρήση αυτής της μηχανής κράτησης καταλαβαίνετε ότι είστε υπεύθυνος, οικονομικά και με άλλο τρόπο, για όλες τις χρήσεις αυτής της μηχανής κράτησης από εσάς και εκείνους που χρησιμοποιούν τα στοιχεία σύνδεσής σας. Το www.geothira.gr συνιστά να προστατεύσετε τα στοιχεία σύνδεσής σας.
Ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτής της μηχανής κράτησης, αποδέχεστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μηχανή κράτησης για σκοπούς που είναι παράνομοι ή απαγορευμένοι από τους Όρους Χρήσης ή αντίθετοι με τους Όρους Χρήσης.

Ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτής της μηχανής κράτησης για την αγορά ή την κράτηση εισιτηρίου/εισιτηρίων για την είσοδο σας στο ηφαιστειακό πάρκο νήσου Νέας Καμένης Θήρας (Σαντορίνης) αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το www.geothira.gr και η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη υποστείτε από οποιαδήποτε αιτία, ανθρωπογενή ή/και περιβαλλοντική, καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης και παραμονής σας στον χώρο του ηφαιστειακού πάρκου νήσου Νέας Καμένης Θήρας και αποδέχεστε τον όρο ότι θα επισκεφθείτε το ηφαιστειακό πάρκο νήσου Νέας Καμένης Θήρας με αποκλειστικά δική σας ευθύνη καθώς και τον όρο ότι θα λάβετε όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία της ατομικής και σωματικής ακεραιότητας σας αλλά και την προστασία των προσωπικών σας αντικειμένων.

Η παρούσα συμφωνία διέπεται από και ερμηνεύεται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά, αμφισβήτηση ή αξίωση που απορρέει από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της παραβίασης, τερματισμού ή ακυρότητας αυτής, θα διευθετηθεί στα δικαστήρια της Ελλάδας. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στη διαδικασία είναι η Ελληνική. Η χρήση αυτής της μηχανής κρατήσεων είναι μη εξουσιοδοτημένη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που δεν εφαρμόζει όλες τις διατάξεις των Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς αυτής της παραγράφου.

Συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση, συνεργασία, σχέση απασχόλησης ή σχέση αντιπροσωπείας μεταξύ σας και του www.geothira.gr ως αποτέλεσμα των Όρων Χρήσης ή της χρήσης αυτής της μηχανής κράτησης. Η απόδοσή μας των Όρων Χρήσης υπόκειται στους υφιστάμενους νόμους και νομικές διαδικασίες και τίποτε που περιέχεται στην παρούσα συμφωνία δεν εμποδίζει το www.geothira.gr να συμμορφώνεται με οποιαδήποτε αιτήματα ή απαιτήσεις αρχών επιβολής του νόμου ή κυβερνητικών αρχών αναφορικά με τη χρήση αυτής της μηχανής κρατήσεων από εσάς ή σχετικά με πληροφορίες που παρέχονται στο ή συγκεντρώνονται από το www.geothira.gr αναφορικά με τη χρήση αυτής της μηχανής κρατήσεων από εσάς και το www.geothira.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτή τη συμμόρφωση. Παρόλο που το www.geothira.gr δεν μπορεί να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του χρήστη του εκτός του χώρου του, είναι παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών αποκτώνται από αυτήν τη μηχανή κράτησης προκειμένου να παρενοχλούνται, να κάνουν κατάχρηση ή να βλάψουν άλλα πρόσωπα ή για να επικοινωνήσουν, να διαφημίζουν, να ζητούν ή να πωλούν σε οποιονδήποτε χρήστη ή πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους.