Ποιοι Είμαστε

Γεωθήρα Μ.Α.Ε.

Με την αναβάθμιση του Ηφαιστειακού Πάρκου και την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας που αφορούν και στην καταμέτρηση των επισκεπτών που εισέρχονται και εξέρχονται από αυτό (τουρνικέ) προτείνουμε την αναγκαία αύξηση τις τιμής του εισιτηρίου, ώστε να καταστεί βιώσιμη η επιχείρηση προσφέροντας τις ενδεδειγμένες παροχές ασφαλείας που απαιτούνται για την ανάδειξη και αναβάθμιση του Ηφαιστειακού Πάρκου όπως παρακάτω Με την αναβάθμιση του Ηφαιστειακού Πάρκου και την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας που αφορούν και στην καταμέτρηση των επισκεπτών που εισέρχονται και εξέρχονται από αυτό (τουρνικέ) προτείνουμε την αναγκαία αύξηση τις τιμής του εισιτηρίου, ώστε να καταστεί βιώσιμη η επιχείρηση προσφέροντας τις ενδεδειγμένες παροχές ασφαλείας που απαιτούνται για την ανάδειξη και αναβάθμιση του Ηφαιστειακού Πάρκου όπως παρακάτω.